Dienst risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te bevorderen zal ieder bedrijf met werknemers de beschikking dienen te hebben over een actuele RI&E . Tijdens het opstellen van een RI&E en bij de uitvoering van het plan van aanpak kan Kalkman u van dienst zijn. 

Onze werkwijze:
Nadat de risico’s geïnventariseerd zijn, stellen wij in samenspraak met u een plan van aanpak op. Om de risico’s die de medewerker loopt te minimaliseren volgen de wij de arbeid hygiënische strategie. 

Indien u meer informatie wenst over de RI&E of de uitvoering daarvan dan staan wij u graag te woord.